Πολύζυγο ()

Εκτύπωση

Τιμή:
300,08 €
242,00 €
58,08 €
custom-on-order.png
Περιγραφή

Πολύζυγο ξύλινο ύψους 220 cm και πλάτους 83 cm.

Αποτελείται απο 10 οριζόντιες μπάρες απο τις οποίες η μία είναι προτεταμένη.

Περιλαμβάνονται υλικά στήριξης.